บริการ

บริการ

ขอบเขตงานบริการของบริษัทฯ คือ การสำรวจ, ตรวจสอบ, ออกแบบ, การควบคุมงานติดตั้ง, การตรวจสอบงานติดตั้ง, การทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงาน, และการตรวจสอบงานเอกสารระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด โดยระบบป้องกันอัคคีภัยที่บริษัทฯ สามารถให้บริการได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ (Passive Fire Protection) 

  • การป้องกันอัคคีภัยต่อชีวิต (Life Safety Code)              
    • การตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ
    • การประเมินเส้นทางการหนีไฟ
    • การปรับปรุงเส้นทางการหนีไฟ
    • การออกแบบพื้นที่หลบอัคคีภัย
    • การตรวจสอบบันไดหนีไฟ
    • การปรับปรุงบันไดหนีไฟ
    • การออกแบบบันไดหนีไฟ
    • การปรับปรุงพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
    • การออกแบบพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
    • การออกแบบและติดตั้งประตูทนไฟ
    • การติดตั้งกระจกทนไฟ
    • การติดตั้งผนังทนไฟ

==================================================================

ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรุก (Active Fire Protection)

  • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
    • Wet Pipe System
    • Dry Pipe System
    • Deluge System
    • Pre-action System

  • ระบบละอองน้ำดับเพลิง (Water Spray System)
    • High Velocity System
    • Medium Velocity System
  • ระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)
    • High Pressure System
    • Low Pressure System
  • ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent System)
    • FM-200 System
    • Inergen System
  • ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง (Carbon Dioxide Fire Extinguishing System)
    • Total Flooding System
    • Local Application System
  • ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)
    • Electrical Motor System
    • Diesel Engine System
  • ระบบท่อยืนและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Standpipe and Hose System)
    • Standpipe System
    • Hydrant System
    • Hose System
  • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
    • Hard Wire System
    • Multiplex System

 

โพสต์เมื่อ :
2561-08-30
 563
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์