บริการ

บริการ

ขอบเขตงานบริการของบริษัทฯ คือ การสำรวจ, ตรวจสอบ, ออกแบบ, การควบคุมงานติดตั้ง, การตรวจสอบงานติดตั้ง, การทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงาน, และการตรวจสอบงานเอกสารระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด โดยระบบป้องกันอัคคีภัยที่บริษัทฯ สามารถให้บริการได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ (Passive Fire Protection) 

 • การป้องกันอัคคีภัยต่อชีวิต (Life Safety Code)              
  • การตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ
  • การประเมินเส้นทางการหนีไฟ
  • การปรับปรุงเส้นทางการหนีไฟ
  • การออกแบบพื้นที่หลบอัคคีภัย
  • การตรวจสอบบันไดหนีไฟ
  • การปรับปรุงบันไดหนีไฟ
  • การออกแบบบันไดหนีไฟ
  • การปรับปรุงพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
  • การออกแบบพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
  • การออกแบบและติดตั้งประตูทนไฟ
  • การติดตั้งกระจกทนไฟ
  • การติดตั้งผนังทนไฟ

==================================================================

ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรุก (Active Fire Protection)

 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
  • Wet Pipe System
  • Dry Pipe System
  • Deluge System
  • Pre-action System

 • ระบบละอองน้ำดับเพลิง (Water Spray System)
  • High Velocity System
  • Medium Velocity System
 • ระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)
  • High Pressure System
  • Low Pressure System
 • ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent System)
  • FM-200 System
  • Inergen System
 • ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง (Carbon Dioxide Fire Extinguishing System)
  • Total Flooding System
  • Local Application System
 • ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)
  • Electrical Motor System
  • Diesel Engine System
 • ระบบท่อยืนและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Standpipe and Hose System)
  • Standpipe System
  • Hydrant System
  • Hose System
 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
  • Hard Wire System
  • Multiplex System

 

โพสต์เมื่อ :
2561-08-30
 681
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์